Γραμματεία

Τη λειτουργία της γραμματείας του σχολείου για το τρέχον σχολικό έτος (2017-18) έχει αναλάβει η αποσπασμένη εκπαιδευτικός Κωτούλα Αγγελική, Ειδικότητας ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής). 

Για επικοινωνία με τη Γραμματεία:  Τηλ.:   2461022653