Ενημέρωση για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

CAM00070

CAM00072

 

Tην Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους μαθητές της Γ΄τάξης του Λυκείου μας για τα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει  η  Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης από τον  κ. Γρηγόρη   Σούγγαρη  , Υπεύθυνο  Εγγραφών, ο οποίος στο τέλος της ενημερωτικής συνάντησης απάντησε και σε ερωτήσεις μαθητών .