Κατάταξη σχολών και τμημάτων στα επιστημονικά πεδία

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των
Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του
Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70).»Λήψη αρχείου