Διανομή των «βεβαιώσεων συμμετοχής» στις πανελλαδικές εξετάσεις

Ανακοινώνεται ότι η διανομή των «βεβαιώσεων συμμετοχής» στις πανελλαδικές εξετάσεις  στους μαθητές μας αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα 16/7 και θα συνεχίζεται κάθε Πέμπτη που το σχολείο είναι ανοιχτό.  Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου είναι 9:00 – 13:30.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και,  αφού υπογράψουν στο πρωτόκολλο του σχολείου,  θα παίρνουν την πρωτότυπη «βεβαίωση συμμετοχής» και ένα αντίγραφό της (φωτοτυπία).