Συνοπτικός απολογισμός των «δράσεων» του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2017-18

Σε μορφή πίνακα συνοδευόμενο από εισαγωγικό κείμενο, παρουσιάζονται συνοπτικά οι «δράσεις» τις οποίες,  πέραν των σχολικών τους υποχρεώσεων, υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Σχολείου. Το φωτογραφικό-πολυμεσικό υλικό που συνδεύει τις δράσεις θα εμπλουτίζεται στο πέρασμα του χρόνου.