Ανανέωση εγγραφής Β’ και Γ’ τάξεις ΓΕΛ – Ηλεκτρονική Δήλωση εγγραφής Α’ τάξη ΓΕΛ

Ενημερώνουμε τους γονείς μαθητών που ενδεχομένως δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή των παιδιών τους στις  Β’ και Γ’ τάξεις  ΓΕΛ, καθώς και αποφοίτους   Γ’ Γυμνασίου που δεν έχουν υποβάλει ηλ/κή  Δήλωση εγγραφής για την Α’ τάξη ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ,  ότι η ηλ/κή πλατφόρμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα είναι ανοικτή για το σκοπό αυτό από 27 έως και 29 Ιουνίου 2018.

   Από  Δ.Δ.Ε.  Κέρκυρας

 Ο  Δ/ντής της Δ.Δ.Ε.  Κέρκυρας

   Αθηναίος  Θεόδωρος

Υπολογισμός του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ τάξη για το σχ. έτος 2012-2013

Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.)

Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων

[152212/Γ2/04-12-2012]

Κατατακτήριες εξετάσεις κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στατεύσημων μαθητών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
[Π.Δ. 60/2006  ΑΡΘΡΟ 33 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1. Στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών» υπάγονται οι μαθητές του ΝΔ 1197/1972 (ΦΕΚ 109Α) και του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8-7-1955 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει. Περισσότερα

Απαλλαγές μαθητών από μαθήματα

Απαλλαγή μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης από το μάθημα των Θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό

[61723/Γ2/13-6-2002]

Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση απαλλαγής του μαθητή από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, στη θέση “θρήσκευμα” στον Απολυτήριο Τίτλο δεν υπάρχει λόγος αναγραφής ενδείξεως.

Περισσότερα

Σύνθεση – λειτουργία – αρμοδιότητες συμβουλίου τάξης

[Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α]

Άρθρο 39

ΣΤ΄ Συμβούλιο τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Το συμβούλιο του τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ΄ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό.

2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος.

3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες.

4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.

5. Το συμβούλιο του τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Περισσότερα