Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών (projects)

Στα  πλαίσια της ολοκλήρωσης των ερευνητικών εργασιών (Ρroject) της Α΄ Λυκείου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Ημέρα παρουσίασης : Πέμπτη 26-1-2012
Ώρα παρουσίασης : 11.45΄-14.00

Στην παρουσίαση είναι  ευπρόσδεκτοι οι γονείς & κηδεμόνες των μαθητών.

Περισσότερα