Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τον σκοπό της ΑεξΑΕ

Ενημέρωση προς όλους τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Ενημέρωση Γονέων /κηδεμόνων για κατάληψη από τη μαθητική κοινότητα

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 20/03/2019 το σχολείο τελεί υπό κατάληψη από τη μαθητκιή κοινότητα.

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου σας γνωστοποιούν ότι από Τετάρτη 20/3/2019 έως και την Παρασκευή 29 /3/2019, χωρίς να πρόκειται να δοθεί παράταση, πρέπει να γίνει η υποβολή αίτησης/δήλωσης  συμμετοχής των μαθητών της Γ Λυκείου στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ251/42307/Α5 απόφαση του ΥΠ.Π.ΕΘ.

Η δήλωση κατατίθεται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών και μόνο εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών.

Με κλειστό σχολείο, δηλώσεις δε μπορούν να γίνουν και οι μαθητές αποκλείονται από τις εξετάσεις.

Οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας.

 

 

Συνάντηση – ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα erasmus+

Την Τετάρτη 27/2/2016   οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας ”ISAR- Μετανάστευση, Ρατσισμός και Στερεότυπα”  καλέσαμε σε προγραμματισμένη συνάντηση τους γονείς των μαθητών που συμμετέχουν στο έργο μας. Η συνάντηση, που στόχο είχε κυρίως την ενημέρωση των γονέων, έγινε στην αίθουσα προβολών του σχολείου μας.

Περισσότερα

Ομιλία – συζήτηση με θέμα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – Παράρτημα Ιονίων Νήσων διοργανώνει ομιλία – συζήτηση με θέμα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, που απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, την Παρασκευή, 12-2-2016 στις 20.00 στο Φαληράκι.

Έλεγχοι Βαθμολογίας Α Τετραμήνου: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 12.00- 1.30 μ.μ.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών  μας να έρθουν στο σχολείο μας την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12 – 1.30μ.μ. για να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσης του Α Τετραμήνου των παιδιών τους για τη φετινή σχολική χρονιά.