Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων

[23613/6/Γ2 4094/23 – 9- 1986 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις Γ2/337/29-1-1991 ΚΑΙ Γ2/336/29-1-1991]

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

1. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξη τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτηση τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

Περισσότερα

Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψην για την κατάθεση της προφορικής βαθμολογίας

[Π.Δ. 60/2006 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.: 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009) ]

Άρθρο 1 – Σκοπός αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει  σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων.

Περισσότερα

Πρωταθλητές σε μπάσκετ και χάντμπολ

Τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας έχει δημιουργήσει παράδοση στα αγωνίσματα χειροσφαίρισης και μπάσκετ και κατατάσσεται στις πρωταθλήτριες του νομού μας.

Έτσι, για μια ακόμη φορά και φέτος, οι ομάδες του σχολείου μας στα δύο παραπάνω αγωνίσματα ανακηρύχθηκαν πρωταθλήτριες και διεκδικούν με αξιώσεις στη συνέχεια της Β’ φάσης την πρόκριση τους μέχρι την Πανελλήνια φάση σχολικών αγώνων. Αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουμε κάθε χρόνο ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές μας στην μοριοδότησή τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Είναι σημαντικό να γίνονται αυτοί οι αγώνες που προσδίδουν κύρος και αναγνώριση στους μαθητές μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες και τους μαθαίνουν να διεκδικούν αυτό που τους αξίζει.

Ποιες απουσίες δεν υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό φοίτησης

(Π.Δ 104/79 άρθρο 21, Π.Δ 485/83 άρθρο 1)

Δια τον χαρακτηρισμό κατά την έννοια του άρθρου 24 του Π.Δ 104/79,της φοιτήσεως των μαθητών ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ΟΨΙΝ:

α) Απουσίες εκ του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του μαθητών αποστελλομένων εις το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό ΔΙ’ΕΙΔΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ δυνάμει ε γ γ ρ ά φ ο υ ε ν τ ο λ ή ς του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη.

β) Απουσίες μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν εις αυτούς από τον Δ/ντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.

γ) Απουσίες μαθητών δια την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένη. Περισσότερα

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γενικών Λυκείων και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση των μαθητών

Π.Δ.60/2006 ΑΡΘΡΟ 35 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006),
2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008),
3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των  Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό Περισσότερα