Επιλογή προσφοράς για την εκδρομή της Γ’ τάξης

Με την από 1-2-2012 πράξη της επιτροπής αποσφράγισης και επιλογής Πρακτορείου επελέγει  το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής  ευθύνης «1921103877» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ

Περισσότερα

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων, πατήστε εδώ 2012_1_27_Φ_251_3060_B6.

Για να δείτε τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, πατήστε εδώ Φ_251_3060_Β6_27-1-12.

Προγραμματισμός Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παδείας δελτίου τύπου σχετικά με τον προγραμματισμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Για να δείτε το δελτίο τύπου του υπουργείου πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα για τα ημερήσια ΓΕΛ είναι το παρακάτω :

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Γ’ τάξης

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την πραγματοποίηση της 5/θήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη καλούνται να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι 1-2-2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται:
1.    το συνολικό κόστος της πραγματοποίησης της εκδρομής καθώς και η οικονομική επιβάρυνση κατά μαθητή,
2.    η ονομασία και η διεύθυνση του ξενοδοχείου (το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης),
3.    η κατηγορία του ξενοδοχείου η οποία θα πρέπει να είναι μέχρι τεσσάρων αστέρων,
4.    η ονομασία της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το ξενοδοχείο και ότι παρέχει ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή,
5.    η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα τα λεωφορεία και η οποία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος.
Περισσότερα

Διακοπές – αργίες Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης

Π.Δ.104/79  ΑΡΘΡΟ 2  ΠΑΡ.1,3,4,5

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και  εξετάσεις  δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς.

ΠΑΡ. 1
α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου  μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου.
β) Διακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης  Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά.
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου  μέχρι  και της 31ης Αυγούστου επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.7  του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. ( παράταση διδακτικού έτους )

Περισσότερα