ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ERASMUS+ 2022-2023

Με ιδιαίτερη χάρα και ικανοποίηση η ομάδα Erasmus+ σας παρουσίαζει το
ημερολόγιο που δημιούργησαν οι μαθητές από Ελλάδα, Γερμανία,
Ισπανία.Σουηδία,Ιταλία και Πορτογαλία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί η ομάδα Erasmus+ του σχολείου.

Η δημιουργία του ημερολογίου ξεκίνησε στην κινητικότητα της Πορτογαλίας και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει έργα εμνευσμένα από το θέμα του
προγράμματος, για μια βιώσιμη πολυπολιτισμική κοινωνία και ένα βιώσιμο περιβάλλον.

diary page

https://online.fliphtml5.com/qprup/ysmt/#p=1

Σας παροτρύνουμε να το ξεφυλλίσετε ή ακόμα και να το «κατεβάσετε» για να
απολαύσετε τις ξεχωριστές δημιουργίες κάθε μαθητή.
Πρωτοπορούμε, καινοτομούμε και δημιουργούμε καλές πρακτικές, που με μεγάλη ευχαρίστηση βλέπουμε πως έχουν απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Η παιδαγωγική ομάδα
Κοντοστάνος Σπυρίδων (Συντονιστής)
Φορτώσης Ιωάννης
Κούδα Σταματέλλα
Κογεβίνα Ελισάβετ
Αγάθος Σταμάτης
Διαμαντίδου Ελπίδα
Εσκιτζιόγλου Άγγελος