Απουσίες μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων- ειδική διάταξη

Οι απουσίες των μαθητών/τριών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο σχολείο από τον κηδεμόνα.

Επισυνάπτουμε την υπεύθυνη δήλωση:COVID ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος :http://www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες υποβολής τους και τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η προθεσμία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, θα γίνεται από 11/05/2020 ημέρα Δευτέρα έως και 24/05/2020 ημέρα Κυριακή, σύμφωνα με τις οδηγίες στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης .

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά (internet), μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.asei-assy.mil.gr.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: Στρατιωτικές Σχολές

Επιστροφή των μαθητών και μαθητριών της Α και Β τάξης στο σχολείο από 18/5/2020

Τα μαθήματα ξεκινούν για την  Α και Β τάξη από τη Δευτέρα 18/5/2020.

Κάθε τμήμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, έχει χωριστεί σε Α και Β.

Τα τμήματα Α έρχονται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ενώ τα Β Τρίτη και Πέμπτη για αυτή την εβδομάδα και αντίστροφα την επόμενη.

Ο χωρισμός των τμημάτων έχει γίνει αλφαβητικά και συγκεκριμένα:

Α1  – Α από ΑΣΗΜ έως και ΚΟΥΡΤ

Α1 – Β  από ΜΑΚΡ έως τέλος

Α2 – Α από ΑΓΟΡ έως και ΚΑΤΣ

Α2- Β  από ΚΕΝΤΡ έως τέλος

Α3   Α από ΓΑΟΥΤ  έως και ΜΠΡΑΧ

Α3- Β  από ΝΙΚΟΛ  έως τέλος

Α4 –Α από ΑΝΑΣΤ έως και ΚΑΡΑΜ

Α4- Β  από ΚΟΡΑΚ έως τέλος

Α5  Α από ΑΓΑΘ έως και ΜΑΡΚΑΤ

Α5- Β  από ΜΕΣΗΜ  έως τέλος

 

Β1 -Α από ΑΛΕΞ έως και ΚΙΤΡ

Β1- Β  από ΚΟΚΟΤ έως τέλος

Β2 Α από ΓΑΣΤ έως και ΝΑΣΣ

Β2- Β  από ΚΕΝΤΡ έως τέλος

Β3-Α από ΑΛΑΜ  έως και ΖΕΛ

Β3- Β  από ΚΟΥΛ  έως τέλος

Β4 –Α από ΓΚΡΕΜ έως και ΝΤΑΡΛ

Β4- Β  από ΝΤΡΑΝ  έως τέλος

Επιστροφή των μαθητών της Γ Λυκείου στο σχολείο από Δευτέρα 11-5-2020

Κάθε τμήμα της Γ Λυκείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, έχει χωριστεί σε Α και Β.

Τα τμήματα Α έρχονται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ενώ τα Β Τρίτη και Πέμπτη για αυτή την εβδομάδα και αντίστροφα την επόμενη.

Ο χωρισμός των τμημάτων έχει γίνει αλφαβητικά και συγκεκριμένα:

Γ1Α από ΑΥΛΩ έως και ΚΟΝΤΟ

Γ1Β από ΚΟΣΚ έως τέλος

Γ2Α από ΓΚΙΣ έως και ΝΤΟ

Γ2Β από ΠΑΓΙ έως τέλος

Γ3Α από ΑΡΓΥ έως και ΕΒΕΡ

Γ3Β από ΖΩΤ έως και τέλος

Γ4Α από ΓΕΩΡ έως και ΜΙΑΡ και ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛ και ΕΥΤ εκτός από ΛΥΤΡΑ – ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ

Γ4Β ΛΥΤΡΑ – ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ και από ΜΙΧΑ έως τέλος εκτός ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛ και ΕΥ

Γ5Α από ΑΥΛΩ έως και ΡΙΖ

Γ5Β από ΣΚΑ έως τέλος