Ψηφιακά εργαλεία εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης

Για την υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην χρήση  ψηφιακών εργαλείων εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας ο κ. Γεράσιμος Πολυμέρης, καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μας, δημιούργησε έναν ιστότοπο με σχετικό επιμορφωτικό υλικό.