Επιστροφή των μαθητών και μαθητριών της Α και Β τάξης στο σχολείο από 18/5/2020

Τα μαθήματα ξεκινούν για την  Α και Β τάξη από τη Δευτέρα 18/5/2020.

Κάθε τμήμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, έχει χωριστεί σε Α και Β.

Τα τμήματα Α έρχονται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ενώ τα Β Τρίτη και Πέμπτη για αυτή την εβδομάδα και αντίστροφα την επόμενη.

Ο χωρισμός των τμημάτων έχει γίνει αλφαβητικά και συγκεκριμένα:

Α1  – Α από ΑΣΗΜ έως και ΚΟΥΡΤ

Α1 – Β  από ΜΑΚΡ έως τέλος

Α2 – Α από ΑΓΟΡ έως και ΚΑΤΣ

Α2- Β  από ΚΕΝΤΡ έως τέλος

Α3   Α από ΓΑΟΥΤ  έως και ΜΠΡΑΧ

Α3- Β  από ΝΙΚΟΛ  έως τέλος

Α4 –Α από ΑΝΑΣΤ έως και ΚΑΡΑΜ

Α4- Β  από ΚΟΡΑΚ έως τέλος

Α5  Α από ΑΓΑΘ έως και ΜΑΡΚΑΤ

Α5- Β  από ΜΕΣΗΜ  έως τέλος

 

Β1 -Α από ΑΛΕΞ έως και ΚΙΤΡ

Β1- Β  από ΚΟΚΟΤ έως τέλος

Β2 Α από ΓΑΣΤ έως και ΝΑΣΣ

Β2- Β  από ΚΕΝΤΡ έως τέλος

Β3-Α από ΑΛΑΜ  έως και ΖΕΛ

Β3- Β  από ΚΟΥΛ  έως τέλος

Β4 –Α από ΓΚΡΕΜ έως και ΝΤΑΡΛ

Β4- Β  από ΝΤΡΑΝ  έως τέλος