Μάιος 2020 – Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων- ειδική διάταξη

Ισχύει μόνο για την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020

Οι απουσίες των μαθητών/τριών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο σχολείο από τον κηδεμόνα.

Επισυνάπτουμε την υπεύθυνη δήλωση:COVID ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ