Βήματα Δημοκρατίας στη Βουλή των Εφήβων

Το 3ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ επιλέχτηκε απο το Υπουργείο Παιδείας να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής εφήβου Βουλευτή για το έτος 2018-2019 γεγονός που αποτέλεσε για το σχολείο μας ιδιαίτερη τιμή και μας ενεργοποίησε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Φέτος η νέα διαδικασία απαίτησε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου στα διάφορα στάδια της προετοιμασίας για την τελική επιλογή του ΕΦΗΒΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που θα εκπροσωπούσε όλη την ομάδα εργασίας των μαθητών στη Βουλή και στις διάφορες επιτροπές, με κύριο θέμα επεξεργασίας: “ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ“.

Η ομάδα των μαθητών, αφού εργάστηκε με πνεύμα συνεργασίας και επεξεργάστηκε διάφορα θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία παρουσίασαν στο σχολείο,  έφτιαξαν σχετική αφίσα συμμετέχοντας στο διαγωνισμό της Βουλής και εξέλεξαν ως Βουλευτή Έφηβο το μαθητή της Α΄τάξης Γεώργιο Οικονομίδη, ο οποίος αντιπροσώπευσε την ομάδα των μαθητών και το σχολείο μας στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων τον Σεπτέμβρη του 2019.