Πρόγραμμα Erasmus + Eirene για την καταπολέμηση του bullying

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία του μέσω ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + με τίτλο Eirene και θέμα την καταπολέμηση του bullying μέσω πρακτικών εφαρμοσμένου θεάτρου. Στόχο έχει αφενός την επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και αφετέρου την άμεση εμπλοκή μαθητών σε δραστηριότητες που αξιοποιούν το θέατρο και αποβλέπουν στην καταστολή και πρόληψη περιστατικών bullying. Συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα αυτό έχει ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ρώμης ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι από ένα σχολείο της Πορτογαλίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και το δικό μας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση στη Ρώμη στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στην οποία το σχολείο μας συμμετείχε με τρεις εκπαιδευτικούς. Στο προσεχές διάστημα ξεκινά η εξ αποστάσεως διδασκαλία των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και εν συνεχεία η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών μας  μέχρι την επόμενη συνάντηση, που θα φιλοξενηθεί στην Κέρκυρα, τον Μάρτιο του 2019.

 

Η Διευθύντρια

 

 

Ιφιγένεια Ρακοπούλου