ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ανακοινώνεται  ότι  το   σχολείο  κατά  τη  διάρκεια  της  θερινής  περιόδου  θα  είναι  ανοικτό  κάθε  ΠΕΜΠΤΗ ,  9-12 π.μ. Παρακαλούνται  οι  απόφοιτοι  να  προσέλθουν  να  παραλάβουν  τις  Βεβαιώσεις  Συμμετοχής  στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις.