4 Φεβρουαρίου Εικονική κινητικότητα (μέσω skype) για την προετοιμασία της κινητικότητας στην Ιταλία erasmus+

Μια ακόμη εξ αποστάσεως συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Μετανάστευση, Ρατσισμός, Άρση στερεοτύπων». Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης ήταν ο έλεγχος της προόδου των κόμικς που τα παιδιά όλων των σχολείων έχουν αναλάβει να φτιάξουν σε μεικτές ομάδες on line, εκπληρώνοντας την υποχρέωση της κινητικότητας στην Κωνσταντινούπολη που ματαιώθηκε λόγω πολιτικών ζητημάτων. Η συνάδελφος από την Τουρκία μας ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών των ομάδων και μας έθεσε τις προθεσμίες για την αποστολή των κόμικς που κάθε σχολείο σε εθνικό επίπεδο υποχρεούται να δημιουργήσει.

Σύμφωνα με το δεύτερο θέμα, συζητήθηκε εκτενώς η προσεχής κινητικότητα στην Ιταλία τον Μάρτιο καθώς και οι υποχρεώσεις των σχολείων όσον αφορά την παραγωγή ενός video σύντομης διάρκειας 5 περίπου λεπτών, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα στάδια παραγωγής του. Η συνάδελφος από την Ιταλία πρότεινε κάποιες παραμέτρους που καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας και τέλος,  συζητήσαμε σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα της τελευταίας κινητικότητας του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα τον Απρίλη, κυρίως όσον αφορά τον προγραμματισμό των υποχρεώσεων όλων των σχολείων.