7 Σεπτεμβρίου 2016 Δημιουργία κόμικς για επικοινωνία με άλλα σχολεία

Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η ομάδα μας συναντήθηκε για το συντονισμό των δράσεών μας. Μετά από σύντομη ενημέρωση για τις εργασίες προετοιμασίας της κινητικότητας στη Λετονία και το χωρισμό σε ομάδες, με καταιγισμό ιδεών ανταλλάξαμε σκέψεις για τα τρέχοντα θέματα της προετοιμασίας. Επίσης, επιλέξαμε άλλον έναν μαθητή για το ταξίδι της Λετονίας και επικοινωνήσαμε με γονείς για να επιταχυνθεί η διαδικασία της αγοράς των εισιτηρίων.

Το δεύτερο κομμάτι της συνάντησης ήταν αφιερωμένο στην αναζήτηση εργαλείων web 2 κατάλληλων για επικοινωνία με μαθητές και μαθήτριες από τα άλλα σχολεία. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε στην επιλογή του προγράμματος pixton για τη δημιουργία σύντομων κόμικς, που τα παιδιά μας χρησιμοποίησαν για να χαιρετήσουν και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές / συμμαθήτριές τους από τα σχολεία εταίρους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η εργασία ολοκληρώθηκε με το ανέβασμα των συγκεκριμένων κόμικς στη σελίδα του έργου μας στο etwinning.