6 Σεπτεμβρίου 2016 Τηλεδιάσκεψη όλων των σχολείων μέσω skype

Το βροχερό για μας απόγευμα της Τρίτης, 6ης  Σεπτεμβρίου,  συναντήσαμε διαδικτυακά τους συνεργάτες μας από τα άλλα σχολεία κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επικεντρώθηκαν στη συνομολόγηση της ακύρωσης λόγω πολιτικών συνθηκών της κινητικότητας που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Νοέμβριο στην  Κωνσταντινούπολη, στην προετοιμασία της κινητικότητας στη Λεττονία καθώς και στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, με λύπη καταλήξαμε ομόφωνα στην ακύρωση της κινητικότητας στην Τουρκία και συζητήσαμε διεξοδικά τις εναλλακτικές επιλογές που δίνει η κάθε Εθνική Υπηρεσία. Επίσης, ενημερωθήκαμε από το σχολείο της Λεττονίας για το περιεχόμενο της επόμενης κινητικότητας, καθώς και για τις υποχρεώσεις των υπολοίπων σύμφωνα με την αίτηση και το πρόγραμμα εμπλουτισμένο από τους Λεττονούς συναδέλφους. Συγχρόνως προσδιορίσαμε τα θέματα της δεύτερης διακρατικής συνάντησης που θα λάβει χώρα τις ίδιες μέρες στη Λεττονία. Τέλος, αναφερθήκαμε εκ νέου στην υποχρέωση όλων μας να εμπλουτίζουμε τακτικά την ιστοσελίδα μας.