Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016 «εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Η ομάδα μας παραμένοντας ενεργή και στις διακοπές συνεχίζει τις συναντήσεις της! Το συγκεκριμένο πρωινό ασχοληθήκαμε με ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο «Εγώ και ο ρόλος μου», από το υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πρόκειται για μια δραστηριότητα βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα, που στόχο έχει την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τα καθήκοντα των πολιτών σε μια δημοκρατική κοινωνία και την ενθάρρυνσή τους να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους πιο σοβαρά. Αρχικά, με κάποια επιφύλαξη, στη συνέχεια με ενδιαφέρον τα παιδιά συμμετείχαν στο παιχνίδι και στη συζήτηση σε ολομέλεια που ακολουθούσε μετά από την ολοκλήρωση κάθε φάσης του παιχνιδιού.

Γιατί με το παιχνίδι μπορούμε να αφυπνίσουμε και να διδάξουμε εύστοχα, όσα η κοινωνία μας αδυνατεί πολλές φορές να εμπνεύσει στους πολίτες της!

Τέλος, μοιράσαμε αρμοδιότητες που πρέπει να διεκπεραιωθούν  μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.