Συνάντηση 21ης Ιουνίου 2016 προγράμματος erasmus+

Οι διακοπές για τα παιδιά μας ξεκίνησαν, αλλά εμείς , ως ομάδα Erasmus +, συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας. Και η συγκυρία είναι τέτοια, που έχουμε πολλά και να πούμε και να κάνουμε. Γι’ αυτό η συνάντησή μας ξεκίνησε με σύντομο υλικό ευαισθητοποίησης και την υπενθύμιση ότι όχι μόνο το θέμα της μετανάστευσης αλλά δυστυχώς και το προσφυγικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι μείζονος σημασίας. Επιπλέον, στόχος μας ήταν να χωριστούμε εκ νέου σε ομάδες για ανάθεση εργασιών. Συγκεκριμένα κάποια παιδιά ανέλαβαν τη μετάφραση υλικού στα αγγλικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, ενώ κάποια άλλα ανέλαβαν την προετοιμασία και οργάνωση του απαραίτητου για τις επόμενες κινητικότητες υλικού.