Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε ημερίδα παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Η παιδαγωγική ομάδα του Erasmus + του σχολείου μας, που έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο σε πρόγραμμα με θέμα «Μετανάστευση, ρατσισμός, άρση στερεοτύπων» συμμετείχε με εισήγηση σε ημερίδα παρουσίασης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχ. έτους 2015-2016, την Τρίτη 21 Ιουνίου στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις καθηγητές που έχουμε αναλάβει το πρόγραμμα, παρουσιάσαμε συνοπτικά με ψηφιακό τρόπο τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρότασής μας, τους βασικούς στόχους και τις προτεραιότητές μας, καθώς και τις μέχρι δράσεις και δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων μας. Επίσης, με ευσύνοπτο τρόπο αναφερθήκαμε στην πρώτη διακρατική συνάντηση που έγινε στην Κέρκυρα και στις δύο κινητικότητες που πραγματοποιήσαμε το σχολικό έτος 2015-16. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τους συναδέλφους μας και να τους μεταδώσαμε τον ενθουσιασμό μας!IMG_1226