Τρίτη εικονική κινητικότητα μέσω skype της ομάδας erasmus +

Το Σάββατο 7 Μαΐου έλαβε χώρα η τρίτη διεθνής εικονική κινητικότητα του προγράμματός μας μέσω skype. Η συνάντηση αυτή των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Λεττονία, την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν προγραμματισμένη από την αρχή της υλοποίησης της πρότασής μας, ώστε να διευκολύνει την οργάνωση του ταξιδιού στην Ισπανία την προσεχή εβδομάδα. Έτσι, συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων και δράσεων στο σχολείο φιλοξενίας, προκειμένου να ευοδωθούν οι στόχοι της συνάντησης. Η συνάδελφος από την Ισπανία έδωσε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των πέντε εργάσιμων ημερών που διαρκεί η κινητικότητα, καθώς και για την ξενάγηση στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν πραγματοποιήθηκε η εξ αποστάσεως επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών από τον τεχνικό που κατασκεύασε την ιστοσελίδα του προγράμματός μας, σε θέματα που αφορούν στην ανάρτηση υλικού, φωτογραφιών, video κλπ. Δρομολογήθηκε όμως η επιμόρφωση σε κατ’ ιδίαν εικονικές συναντήσεις του τεχνικού με τους εκπαιδευτικούς.