7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS PLUS

Το Σάββατο 27/03/2016 πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση της ομάδας Erasmus Plus του σχολείου μας. Στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής προβλήθηκε υλικό ευαισθητοποίησης και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές /μαθήτριες. Στη συνέχεια τα παιδιά, αφού χωρίστηκαν σε υποομάδες, κλήθηκαν να εμπνευστούν και να προτείνουν motto για την ιστοσελίδα του προγράμματός μας. Παρουσιάστηκαν τουλάχιστον είκοσι προτάσεις από τους μαθητές οι οποίες θα αξιολογηθούν στην επόμενη συνάντηση και θα γίνει η επιλογή της πιο κατάλληλης για το θέμα μας.