Διαδικτυακή συνάντηση εκπαιδευτικών

Το Σάββατο 12 Μαρτίου οι εκπαιδευτικού του προγράμματος Erasmus plus «Μετανάστευση, ρατσισμός, άρση στερεοτύπων» συναντήθηκαν διαδικτυακά, μέσω skype. Στο πλαίσιο της εικονικής κινητικότητας οι εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Κέρκυρας επικοινώνησαν με τους συναδέλφους τους από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη (οι συναδέλφισσες από τη Λεττονία δε συμμετείχαν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων).

Στην ηλεκτρονική συνάντηση συζητήθηκαν αφενός η 1η κινητικότητα και αφετέρου το ανέβασμα της ιστοσελίδας του προγράμματος. Συγκεκριμένα, επιλύθηκαν τα τελευταία ζητήματα που αφορούσαν τη μετακίνηση στην Πορτογαλία και συζητήθηκαν εκ νέου οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια  του ταξιδιού από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και η προετοιμασία που πρέπει να γίνει από κάθε χώρα. Τέλος, παρουσιάστηκε ενώπιον όλων από τους συντονιστές η ιστοσελίδα, καθώς και λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό λογοτύπου και τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Επίσης, δόθηκαν ξανά πληροφορίες για τον «πολυγλωσσικό» χαρακτήρα της ιστοσελίδας και ζητήθηκε από όλους να εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της σελίδας με τις δράσεις τους, στην εθνική τους γλώσσα και την αγγλική. Στόχος είναι η εκδοχή της ιστοσελίδας στα αγγλικά να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και αυτό προϋποθέτει ότι κάθε σχολείο υποχρεούται να ανεβάζει υλικό στην εθνική του γλώσσα καθώς και στα αγγλικά, για να γίνονται και οι υπόλοιποι κοινωνοί όλων των δράσεων και δραστηριοτήτων.

Τέλος, ανανεώθηκε το ραντεβού μας διττά, με δια ζώσης συνάντηση στην Πορτογαλία στις αρχές Απριλίου και με εικονική συνάντηση μέσω skype αρχές Μαΐου. Εξάλλου, οι συναδέλφισσες από τη Λεττονία θα ενημερωθούν  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα συμφωνηθέντα στη συνάντησή αυτή.