Ερευνητικές Εργασίες Α Τετραμήνου 2015-2016

Ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές του σχολείου μας στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος κατά το Α” τετράμηνο του σχολ. έτους 2015 – 16:

Α΄ τάξη

  • Καλλιτεχνική  Έκφραση «στο δρόμο» – Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μούρμουρα Σοφία.

Μπορείτε να δείτε την εργασία: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

  • Στερεότυπα, προκαταλήψεις, κοινωνικός στιγματισμός – Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοντοστάνος Σπύρ.

Μπορείτε να δείτε την εργασία:ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

  • Νέοι και εκκλησία στη σύγχρονη πραγματικότητα – Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγελόπουλος Νικ.

Μπορείτε να δείτε την εργασία: Νέοι και εκκλησία-Aβ- ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

  • Η ψυχολογία των χρωμάτων -Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μούρμουρα Σοφία.

Μπορείτε να δείτε την εργασία: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

  • Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS – Υπεύθυνη καθηγήτρια : Διαμαντίδου Ελπίδα

Μπορείτε να δείτε την εργασία: Ο ΠΛΑΝΉΤΗΣ ΓΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΗΜΑ SOS

 

Β Τάξη

Οι ερευνητικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν στο Α Τετράμηνο είναι:

  • Η αφήγηση των φωτογραφιών για τα σημαντικά γεγονότα της εποχής μας – Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μούρμουρα Σοφία

Μπορείτε να δείτε την εργασία:Β΄ΜΕΡΟΣ-Η αφήγηση των φωτογραφιών

  • Μετανάστες και πρόσφυγες – Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μούρμουρα Σοφία

Μπορείτε να δείτε την εργασία:Α΄ΜΕΡΟΣ-Μετανάστες, πρόσφυγες,Β΄ΜΕΡΟΣ-Μετανάστες, πρόσφυγες