4η συνάντηση προγράμματος erasmus plus

Το Σάββατο 19/12/2015 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του χρόνου της ομάδας του Erasmus plus του σχολείου μας. Οι μαθητές και μαθήτριές μας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να γνωριστούν με τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τα άλλα ευρωπαϊκά σχολεία μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας με skype. Παρουσίασαν το σχολείο τους και αντάλλαξαν τις πρώτες σκέψεις τους για τα θέματα της μετανάστευσης, του ρατσισμού και της άρσης στερεοτύπων. Η συγκεκριμένη εικονική κινητικότητα είχε προγραμματιστεί από την πρώτη σύσκεψη των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των παιδιών με αυτόν τον τρόπο τηλε – επικοινωνίας. Άλλωστε, η εικονική κινητικότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι ένας από τους τρόπους που έχουν προκαθοριστεί για την ανατροφοδότηση όλων των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα, εκπαιδευτικών και παιδιών.