Εξεταστικά κέντρα εδικών μαθημάτων

Δείτε το Δελτίο Τύπου  Τύπου του ΥΠΑΙΘ με τα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων καθώς και την κατανομή των υποψηφίων.