Εγκύκλιος Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων ΓΕΛ 2013

Φ.251/154284/Β6/6-12-2012.pdf

Εγκύκλιος ενημέρωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά:

Α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β) με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.