25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΕΠΥ) σε συνεργασία με τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων ΤΕΙ διοργανώνει τον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τον κανονισμό διεξαγωγής και το θέμα της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.epy.gr και www.pdp.gr, καθώς και να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΕΠΥ στο τηλ. 210-3301307 και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις epy@epy.gr και info@pdp.gr.

Για τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο system@pdp.gr.