Ερευνητικές εργασίες Β’ τετραμ. 2011-12

Ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές της Α΄Λυκείου στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος κατά το Β’ τετράμηνο του σχολ. έτους 2011 – 12:

  • Κυκλοφοριακή αγωγή
    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Διαμαντίδου Ελπίδα
    Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 640 KB)
  • Ανακύκλωση
    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζυγούλη Γεωργία
    Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 2.61 MB)