Επίδειξη αποκομμάτων τετραδίων των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Φ.253/28934/Β6/2006 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.5
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Φ.253/42440/Β6/19-4-2010
(ΦΕΚ 546/τ.Β/29-4-2010)

5. «Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ  Π.Δ. 60/2006 ΤΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας