Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους καθηγητές του σχολείου μας θα γίνεται από 9:00 π.μ. μέχρι 12:30 μ.μ. και ημέρα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δεκέμβριος 2011 : κάθε Δευτέρα
Ιανουάριος 2012 : κάθε Τρίτη
Φεβρουάριος 2012 : κάθε Τετάρτη
Μάρτιος 2012 : κάθε Πέμπτη

Απρίλιος 2012 : κάθε Παρασκευή

Μάιος 2012 : κάθε Δευτέρα