2.2.2 Προϋπολογισμός συλλόγου (άρθρο 7)

Σύλλογος Γονέων – 2. Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) (άρθρο 8) – 2.2 Οικονομικά – 2.2.2 Προϋπολογισμός συλλόγου (άρθρο 7)

Αφήστε μια απάντηση