1.2.2 Πίνακας προτεινόμενων τροποιήσεων καταστατικού

Σύλλογος Γονέων – Νομοθεσία – 1.2 Καταστατικό-προτεινόμενες τροποποιήσεις – 1.2.2 Πίνακας προτεινόμενων τροποιήσεων καταστατικού

Αφήστε μια απάντηση