Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων έτους 2005 του Δήμου Ιωαννιτών (Δ.Ε.Ιωαννιτών, Δ.Ε Παμβώτιδος, Δ.Ε.Ανατολής, Δ.Ε.Περάματος, Δ.Ε.Μπιζανίου και Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων) να υποβάλλουν μέχρι τις 19-3-2021 στο e-mail του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου: dimotologio@ioannina.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω:

1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,

2. Γραμματικές γνώσεις των τέκνων (π.χ.μαθητής Α ́Λυκείου)

3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα

4. Τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2005 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2023 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2026, σύμφωνα με το άρθρο 16&1-6 του Ν.2119/93

Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.ioannina.gr

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα του ανωτέρω έτους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2651361342.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 455/06-02-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-21 Κ.Υ.Α. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ καθώς και η εγκύκλιος με τις σχετικές διευκρινίσεις.

Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (12-02-2021).

ΦΕΚ Β΄ 455/06-02-2021

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις

 

Προς Γονείς/ Κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με Αριθμ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2.Γραμμικό Σχέδιο, 3.Γαλλικά, 4.Γερμανικά, 5.Ιταλικά, 6.Ισπανικά και 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/ Γνώση. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σαν «Ενισχυτική Διδασκαλία» Ειδικών Μαθημάτων νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Λυκείου  αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων. Διεξάγεται μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και διαρκεί 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής ή σε όμορη σχολική μονάδα.

Συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου  με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα εώς τέσσερα από τα παραπάνω μαθήματα.

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμπληρώστε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ή οι ενήλικες μαθητές να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται και αποστείλετέ την στο e-mail: mail@3lyk-ioann.ioa.sch.gr ως την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 10:00.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/161649/Α5/25-11-2020 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά  για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας,

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων μας απέστειλλε την εγκύκλιο με ΑΔΑ: Ω1ΟΔ46ΜΤΛΗ-ΟΨΦ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 καθώς επίσης και της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 , το διάστημα      25-30/11/2020. Η υποβολή των ανωτέρω πρέπει να γίνει μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον κάτωθι λογαριασμό του σχολείου μας:

mail@3lyk-ioann.ioa.sch.gr

Ως θέμα στο μήνυμά σας πρέπει να αναγράφεται κάτι σαν αυτό:

«Α-Δ Επώνυμο – Όνομα μαθητή/τριας»

Σημειώνεται ότι η Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή υποβάλλεται ΜΟΝΟ από τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής.

Ακολουθούν όλα τα σχετικά αρχεία που πρέπει να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, τα οποία αφού τα συμπληρώσετε πολύ προσεκτικά (διαβάζοντας οπωσδήποτε τις σχετικές οδηγίες), θα τα αποστείλετε στον προαναφερθέν λογαριασμό e-mail του σχολείου μας. Σας επισημαίνουμε δε ιδιαιτέρως πως πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς μόνο τα γκρι κουτάκια της Αίτησης-Δήλωσης και τίποτε άλλο. Τέλος να σημειωθεί πως από τα 5 αρχεία που ακολουθούν, εσείς αποστέλλετε μόνο ότι έχει στον τίτλο του «Α-Δ». Τα άλλα 3 αρχεία είναι οδηγίες και διευκρινήσεις.

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή.doc

Α-Δ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_για_υποβολή.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΟΡΓΑΝΑ_ΓΕΛ__ΕΠΑΛ.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΕΛ.doc

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_2021.docx

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε άμεσα από το παρακάτω κείμενο (μπορείτε να κάνετε λήψη του συγκεκριμένου αρχείου από την επιλογή «Λήψη αρχείου» στο τέλος).Λήψη αρχείου

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων από Δευτέρα 16/11/2020

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου μας που ισχύει από τη Δευτέρα 16/11/2020.

Παρακαλείσθε όπως το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας κάνοντας λήψη του σχετικού αρχείου.Λήψη αρχείου

Αγαπητοί μαθητές/κηδεμόνες,

Το πρόγραμμα που ακολουθεί αφορά όλη την εβδομάδα από Δευτέρα 05/10/2020. Οι μαθητές/τριες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι με βάση αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων, να επιλέγουν από τον επικαιροποιημένο πίνακα (Προσοχή: ο πίνακας της προηγούμενης εβδομάδας έχει αλλαγές/τροποποιήσεις) που σας έχει αποσταλεί το σύνδεσμο του/της εκπαιδευτικού με τον οποίο έχουν τη συγκεκριμένη ώρα μάθημα.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή του μαθητή/τριας στο εξ αποστάσεως μάθημα διέπεται από τους ίδιους κανόνες όπως και με τη φυσική παρουσία, που σημαίνει πως ο/η εκπαιδευτικός θα παίρνει παρουσίες και οι τυχόν απουσίες μαθητών θα προσμετρώνται κανονικά όπως θα γινόταν και στο σχολείο.

Ακολουθούν τα προγράμματα μαθημάτων και διαλειμμάτων:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Αγαπητοί μαθητές/κηδεμόνες,

Όπως γνωρίζετε, λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία στο σχολείο μας, καλούμαστε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να ξεκινήσουμε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της γνωστής (από την περασμένη σχολική χρονιά ) πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Cisco Webex.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί αφορά όλη την τρέχουσα εβδομάδα, όπως θα παρατηρήσετε, αλλά εσείς πρέπει να εστιάσετε στην αυριανή ημέρα (Παρασκευή, 02-10-2020) ανά τμήμα του σχολείου μας. Οι μαθητές/τριες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι με βάση αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων, να επιλέγουν από τον πίνακα που σας έχει αποσταλεί το σύνδεσμο του/της εκπαιδευτικού με τον οποίο έχουν τη συγκεκριμένη ώρα μάθημα. Για την επόμενη εβδομάδα (εφόσον οι συνθήκες δεν αλλάξουν) θα σας σταλεί νέο σχετικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή του μαθητή/τριας στο εξ αποστάσεως μάθημα διέπεται από τους ίδιους κανόνες όπως και με τη φυσική παρουσία, που σημαίνει πως ο/η εκπαιδευτικός θα παίρνει παρουσίες και οι τυχόν απουσίες μαθητών θα προσμετρώνται κανονικά όπως θα γινόταν και στο σχολείο.

Ακολουθούν τα προγράμματα μαθημάτων και διαλειμμάτων:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΛήψη αρχείου

Παλιότερα Άρθρα »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων