Feed
Άρθρα
Σχόλια

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΛήψη αρχείου

Σας ενημερώνουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, οι ορθοί σύνδεσμοι για εγγραφή μαθητών και εγγραφή καθηγητών, χωρίς κωδικό, των συνημμένων εγγράφων με θέμα: «Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN» είναι:

για τους μαθητές: https://indico.cern.ch/event/856125/registrations/58601/

και για τους εκπαιδευτικούς: https://indico.cern.ch/event/856125/registrations/58721/

Επίσης μπορούν να ανέβουν 2 συστατικές επιστολές αρκεί να είναι σε 1 έγγραφο, δηλαδή 1 αρχείο pdf.

 Λήψη αρχείου

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β ́/20-2-2019) απόφασης με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13)», όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.253/27280/A5 (ΦΕΚ957Β ́/11-03-2021) Υ.Α., ισχύει ότι ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων κατά την εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και γίνεται ανακατανομή των μονάδων τους στα ερωτήματα της 3ης ομάδας. Συγκεκριμένα, για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 ο τρόπος εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» διαμορφώνεται ως εξής: «Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου της Μουσικής Αντίληψης και του αντικειμένου της Μουσικής Γνώσης.

Α. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης περιλαμβάνει αναγνώριση μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών), διάρκειας 30’ λεπτών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, χωρισμένα σε 3 ομάδες ερωτημάτων:

i) 1η ομάδα ερωτημάτων, πολλαπλής επιλογής

  1. 5 ερωτήματα διαστηματικής αναγνώρισης μοτίβων απαρτιζόμενων από δύο με τρία διαδοχικά διαστήματα. 1 ́ (12 ́ ́ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
  2. 5 ερωτήματα αναγνώρισης ρυθμικού μέτρου. 1 ́ (12 ́ ́ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
  3. 5 ερωτήματα συγχορδιακής αναγνώρισης. 25 ́ ́ (5 ́ ́για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
  4. 5 ερωτήματα αναγνώρισης διαδοχής συγχορδιών με πέντε συγχορδίες για την κάθε ακολουθία. 1 ́ (12 ́ ́ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
  5. Άσκηση Αναγνώρισης Μουσικών Χροιών 3 ́, μονάδες 8.

Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής, Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής διάρκειας 2 ωρών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα:

ii) 2η ομάδα ερωτημάτων

6.Πέντε απλά ερωτήματα Ιστορίας της Μουσικής (4-6 σειρές), μονάδες 5Χ2=10.

7.Πέντε απλά ερωτήματα Θεωρίας της Μουσικής και μουσικής ορολογίας (4-6 σειρές), μονάδες 5Χ2=10.

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων

8.Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας).

9.Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία).»

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021

1 ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021

12 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

ΦΕΚ_826_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων έτους 2005 του Δήμου Ιωαννιτών (Δ.Ε.Ιωαννιτών, Δ.Ε Παμβώτιδος, Δ.Ε.Ανατολής, Δ.Ε.Περάματος, Δ.Ε.Μπιζανίου και Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων) να υποβάλλουν μέχρι τις 19-3-2021 στο e-mail του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου: dimotologio@ioannina.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω:

1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,

2. Γραμματικές γνώσεις των τέκνων (π.χ.μαθητής Α ́Λυκείου)

3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα

4. Τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2005 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2023 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2026, σύμφωνα με το άρθρο 16&1-6 του Ν.2119/93

Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.ioannina.gr

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα του ανωτέρω έτους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2651361342.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 455/06-02-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-21 Κ.Υ.Α. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ καθώς και η εγκύκλιος με τις σχετικές διευκρινίσεις.

Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (12-02-2021).

ΦΕΚ Β΄ 455/06-02-2021

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις

 

Προς Γονείς/ Κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με Αριθμ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2.Γραμμικό Σχέδιο, 3.Γαλλικά, 4.Γερμανικά, 5.Ιταλικά, 6.Ισπανικά και 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/ Γνώση. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σαν «Ενισχυτική Διδασκαλία» Ειδικών Μαθημάτων νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Λυκείου  αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων. Διεξάγεται μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και διαρκεί 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής ή σε όμορη σχολική μονάδα.

Συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου  με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα εώς τέσσερα από τα παραπάνω μαθήματα.

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμπληρώστε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ή οι ενήλικες μαθητές να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται και αποστείλετέ την στο e-mail: mail@3lyk-ioann.ioa.sch.gr ως την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 10:00.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/161649/Α5/25-11-2020 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά  για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Παλιότερα Άρθρα »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων