ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α

d7353039a4efb6e54409d2f30762954d L

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά: didepellas