Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

aen

Προθεσμία, από  26-03-2024 μέχρι και την 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΑΕΝ_24-25_6ΛΖΡ4653ΠΩ-5ΕΞ