28 Νοεμβρίου 2023 αρχείο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006).» Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/89/259498/14-11-2023 (131616/ΓΔ4/15-11/23/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Σας διαβιβάζουμε το έντυπο οδηγιών του με αρ. πρωτ. Φ.430/89/259498/14-11-2023 (131616/ΓΔ4/15-11/23/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)» …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση