«

»

Νοέ 14

Προκήρυξη Πανελλήνιων Και Παγκύπριων Λογοτεχνικών Διαγωνισμών Ποίησης Και Διηγήματος Για Παιδιά Και Εφήβους Έτους 2016

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2016, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν και με ποίημα στην αγγλική γλώσσα. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία1.

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα2 δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο, έως δύο (2) σελίδες για την πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

Αποτέλεσμα εικόνας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
2. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.
3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του
διαγωνιζόμενου (π. χ. Ρόζα Τάξη: Γ΄ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του
διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε
αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το
ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και η
κατηγορία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π. χ. Ποίηση Α΄- Β΄- Γ΄
Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Λυκείου κ.λπ).
Μαζί με τα έργα αποστέλλεται Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ασκούντα
την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να
συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή
έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί, εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει
για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η
Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με τα υποβληθέντα έργα.
4. Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Τ.Θ. 8231 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ

5. Η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
6. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
7. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.
8. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
9. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
10. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.).
11. H ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.
12. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των έργων και την απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Α΄-Β΄-Γ΄ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε διαφορετικό φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λπ.).
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντας email ως εξής:
– Τα Δημοτικά Σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi@gmail.com
-Tα Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi2@gmail.com
Τα Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi3@gmail.com

Σε επισυναπτόμενο αρχείο word αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων μαθητών με μικρά γράμματα και η κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς και στην εκπαιδευτικό Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2102931684, και 6974240926.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων