«

»

Μαΐ 24

Προσφυγή επιστημόνων για την προστασία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την Ασύρματη Τεχνολογία

ΠΗΓΗ: EMFScientist.org

Προσφυγή διεθνούς ομάδας επιστημόνων προς ΟΗΕ για την προστασία του ανθρώπου και της άγριας ζωής από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την Ασύρματη Τεχνολογία

Η αντικρουόμενη στάση της ΠΟΥ όσον αφορά τον κίνδυνο χρειάζεται να ενισχυθεί, λένε 190 επιστήμονες

Νέα Υόρκη, 11 Μαΐου 2015. Σήμερα 190 επιστήμονες από 39 έθνη υπέβαλαν προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ζητώντας τους να υιοθετήσουν πιο προστατευτικές οδηγίες έκθεσης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) και την ασύρματη τεχνολογία μπροστά στις ολοένα και περισσότερες ενδείξεις κινδύνου. Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν μια ταχέα αναπτυσσόμενη μορφή περιβαλλοντικής ρύπανσης σε όλο τον κόσμο.

Η «Διεθνής προσφυγή Επιστημόνων για τα EMF», ζητά από τον Γενικό Γραμματέα και τους συνδεόμενους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να ενθαρρύνουν προληπτικά μέτρα, για να περιορίσουν τις εκθέσεις EMF, και να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, ιδίως για τα παιδιά και τις εγκύους.

Η προσφυγή επισημαίνει τις αντικρουόμενες θέσεις της ΠΟΥ για τον κίνδυνο από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο της ΠΟΥ ταξινομεί την ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων ως Ομάδα 2B «πιθανώς καρκινογόνο» το 2011, και τα εξαιρετικά χαμηλά πεδία συχνότητας το 2001. Παρ ‘όλα αυτά, η ΠΟΥ συνεχίζει να αγνοεί τις συστάσεις του δικού της πρακτορείου και ευνοεί τις οδηγίες που συνιστώνται από τη Διεθνή Επιτροπή για Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Αυτές οι οδηγίες, που αναπτύχθηκαν από μια αυτο-επιλεγμένη ομάδα της βιομηχανίας, έχουν εδώ και καιρό επικριθεί ως μη-προστατευτικές.

Η προσφυγή καλεί τον ΟΗΕ να ενισχύσει τις συμβουλευτικές ενημερώσεις του σχετικά με τους κινδύνους των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για τον άνθρωπο και να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις στην άγρια ​​ζωή και στους άλλους ζωντανούς οργανισμούς, υπό την αιγίδα του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον επιδεικνυόμενο από την επιστήμη κίνδυνο, και να επιλύσει έτσι αυτήν την ασυνέπεια.

Ο Martin Blank, PhD, του Πανεπιστημίου Κολούμπια, λέει, «οι διεθνές οδηγίες έκθεσης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των επιπτώσεών τους στο σώμα μας, ειδικά στο DNA μας. Ο χρόνος για να ασχοληθούμε με τις βλαβερές βιολογικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία έχει καθυστερήσει πολύ. Πρέπει να μειωθεί η έκθεση μέσω της θέσπισης πιο προστατευτικών οδηγιών.»

Ο Joel Moskowitz, PhD, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Berkeley, λέει, «οι οδηγίες της ICNIRP θέτουν πρότυπα έκθεσης για τα κατώτατα όρια της υψηλής σε ένταση και μικρής σε διάρκεια ιστό-θέρμανσης. Αυτά δεν μας προστατεύουν από την χαμηλής έντασης, χρόνια έκθεση που είναι συνηθισμένη σήμερα. Οι επιστήμονες που υπογράφουν την προσφυγή ζητούν από τον ΟΗΕ και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τον παγκόσμιο ανθρώπινο πληθυσμό και την άγρια πανίδα από την έκθεση σε EMF.»

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων