Ενδέχεται να εγκριθεί η καλλιέργεια των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη

Την Πέμπτη 12 Ιουνίου οι υπουργοί περιβάλλοντος των κρατών της ΕΕ συναντιούνται για να συζητήσουν μια πρόταση που αν εγκριθεί ανοίγει τον δρόμο για την μαζική καλλιέργεια των ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί) στην Ευρώπη, κάτι με το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών είναι αντίθετη.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών κρατών μελών έχουν ήδη συμφωνήσει σε μια πρόταση η οποία φαινομενικά δίνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ελευθερία για την απαγόρευση των ΓΤΟ στην επικράτειά τους – αλλά στην πραγματικότητα δίνει στην βιομηχανία των ΓΤΟ τον απόλυτο έλεγχο.

Τα σημαντικότερα ερωτήματα γύρω από τη διασυνοριακή μόλυνση και την διασυνοριακή ευθύνη σε περίπτωση γενετικής μόλυνσης δεν αναφέρονται στην παρούσα πρόταση. Αν οι ΓΤΟ εγκριθούν σε ευρεία κλίμακα, κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορεί να προφυλαχθεί από τη γενετική επιμόλυνση.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος μπορούν να απορρίψουν αυτή την πρόταση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 12 Ιουνίου. Αν δεν το πράξουν, καθίστανται υπεύθυνοι για την εισβολή των ΓΤΟ καλλιεργειών στην ΕΕ και για το τέλος μιας πολιτικής θέσης που ήθελε την Ευρώπη χωρίς ΓΤΟ.

ΠΗΓΗ: gmwatch.org

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση