Ημέρες λειτουργίας του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων

Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους

ή ενδεχομένως χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του δελτίου τους,

το 3ο Λύκειο Χαϊδαρίου θα λειτουργήσει επιπλέον

την Τρίτη 2-7-2013,

την Παρασκευή 5-7-2013,

την Τρίτη 9-7-2013 και

την Παρασκευή 12-7-2013

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση