«

»

Νοέ 28

Το μεγάλο παράδοξο: γιατί δουλεύουμε περισσότερο από τους πρωτόγονους προγόνους μας;

Γιατί σε μια εποχή τόσο μεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης δουλεύουμε περισσότερο από τους πρωτόγονους;

Η φυλή Kayapo της Βραζιλίας

Διαβάζουμε στην wikipedia:

Από τη δεκαετία του 1960, η συναίνεση μεταξύ των ανθρωπολόγων, ιστορικών, και κοινωνιολόγων ήταν ότι οι πρώιμες κοινωνίες τροφοσυλλεκτών απολάμβαναν περισσότερο ελεύθερο χρόνο από όσο στις καπιταλιστικές και αγροτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, ένας καταυλισμός των Kung Bushmen εκτιμάται ότι δούλευαν δυόμισι ημέρες την εβδομάδα, περίπου 6 ώρες την ημέρα. Συγκεντρωτικές συγκρίσεις δείχνουν ότι κατά μέσο όρο η εργάσιμη μέρα ήταν λιγότερο από πέντε ώρες.

Μεταγενέστερες μελέτες στη δεκαετία του 1970 εξέτασαν τη φυλή Machiguenga του Άνω Αμαζονίου και την Kayapo της Βόρειας Βραζιλίας. Οι μελέτες αυτές διεύρυναν τον προσδιορισμό της εργασίας πέρα από τις καθαρά τροφοσυλλογικές δραστηριότητες, αλλά ο συνολικός μέσος όρος σε όλες τις κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών που μελετήθηκαν ήταν κάτω από 4,86, ενώ η μέγιστη ήταν μικρότερη από 8 ώρες.

Όμως πιστεύοντας ακόμα τα παλιά στοιχεία θεωρούμε ότι εργάζονταν περισσότερο από εμάς σήμερα.
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων