«

»

Νοέ 03

Γράφω πολυτονικά

ΠΗΓΗ: netschoolbook.gr

Οι εκδόσεις των Microsoft Windows (εκδόσεις 2000/XP) υποστηρίζουν πολυτονική Ελληνική γραφή (ψιλή, δασεία, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, βαρεία, οξεία, κλπ.) και ακολουθεί το επίσημο Unicode(i) πρότυπο για τους ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες όπως έχουν κωδικοποιηθεί(ii) από το «Unicode Consortium”(iii).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να είναι δυνατή η γραφή πολυτονικών κειμένων στα Windows 2000/XP πρέπει να είναι εγκατεστημένα α.) Το Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο (αναφερθείτε στα αντίστοιχα άρθρα της Ελληνικής Γνωσιακής βάσης δεδομένων: GR750052 για τα Windows 2000, GR750106 για τα Windows XP) και β.) γραμματοσειρές οι οποίες υποστηρίζουν το πολυτονικό σύστημα. Οι γραμματοσειρές της Microsoft που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι:

Palatino Linotype (διαθέσιμη με τα Windows 2000/XP)
Arial Unicode MS (διαθέσιμη με το Microsoft Office 2000/XP)

Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον έχει επιλέγει το Greek Polytonic πληκτρολόγιο με alt+shift):

Για πεζά

Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο* + φωνήεν
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.

*νεκρό πλήκτρο: Είναι το πλήκτρο που κρατάει στη μνήμη το σημείο στίξης, ώστε να εμφανιστεί μόλις πατηθεί το επιθυμητό φωνήεν.

Για ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο συνδυασμός γίνεται ως εξής:

Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο + φωνήεν

1ος τρόπος
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας κλικ στο επιθυμητό φωνήεν.

2ος τρόπος
Πατήστε το Caps Lock.
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.

Πίνακας νεκρών πλήκτρων και συνδυασμών

Επιθυμητό αποτέλεσμα Συνδυασμός πλήκτρων Ισχύει για…
άνω τελεία Alt + Shift + }
βαρεία νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
βαρεία υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
βραχύ Shift + νεκρό πλήκτρο ( _ ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, υ και ι
δασεία Shift + νεκρό πλήκτρο ( » ) + φωνήεν ή το γράμμα ρο Όλα τα φωνήεντα και το σύμφωνο «ρ»
δασεία βαρεία Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
δασεία βαρεία υπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία οξεία Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
δασεία οξεία υπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία περισπωμένη Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία υπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( » ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
διαλυτικά βαρεία Shift + νεκρό πλήκτρο ( ~ ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά οξεία νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά περισπωμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα υ και ι
μακρόν Shift + νεκρό πλήκτρο ( – ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, υ και ι
οξεία νεκρό πλήκτρο ( ; ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
οξεία υπογεγραμμένη AltGr (δεξί Alt κουμπί)+ νεκρό πλήκτρο ( Q ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
περισπωμένη νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
περισπωμένη υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
υπογεγραμμένη Shift + νεκρό πλήκτρο ( { ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή νεκρό πλήκτρο ( ‘ ) + φωνήεν και γράμμα ρο Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή οξεία νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
ψιλή οξεία υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( = ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( ‘ ) + φωνήεν* * Τα φωνήεντα α, η και ω

(i) Unicode™- Unicode είναι σήμα κατατεθέν της Unicode, Inc.

(ii) Ελληνική πολυτονική κωδικοσελίδα σύμφωνα με το Unicode 2.0 standard (η απεικόνιση της Ελληνικής πολυτονικής κωδικοσελίδας βρίσκεται το αρχείο W2kus003.exe το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο).

(iii) Unicode Consortium: Είναι υπεύθυνο για τον ορισμό της συμπεριφοράς και των σχέσεων μεταξύ Unicode χαρακτήρων και την παροχή τεχνικών πληροφοριών για αυτά.

……………………….

Πολυτονικό πληκτρολόγιο στα Windows XP

ΠΗΓΗ

Για να εγκατασταθεί το πολυτονικό πληκτρολόγιο στα Windows XP θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο «Έναρξη» (Start), επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου» (Control Panel).

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές Ρυθμίσεις» (Date, Time, Language, and Regional Options).

Στην κατηγορία «ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου» (or pick a Control Panel icon), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας» (Regional and Language Options).

Στην καρτέλα «Γλώσσες» (Languages) και στην ενότητα «Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής» (Text services and input languages) κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» (Details).

Στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» (Settings) και στην ενότητα «Εγκατεστημένες υπηρεσίες» (Installed services) κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» (Add).

Κάντε κλικ στην λίστα «Γλώσσα Εισαγωγής» (Input Language) και επιλέξτε «Ελληνικά» (Greek).

Κάντε κλικ στη λίστα «Διάταξη πληκτρολογίου/IME» (Keyboard layout/IME) και επιλέξτε «Ελληνική πολυτονική» (Greek Polytonic).

Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» μέχρι να κλείσει το μενού «Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας» (Regional and Languages Options).

Το πολυτονικό πληκτρολόγιο έχει εγκατασταθεί στο σύστημά σας.Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων