«

»

Οκτ 17

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὑπηρεσία «Ἀγωγὴ Ὑγείας»

Προστάτεψε μιὰ ζωή…
Μάθε Πρῶτες Βοήθειες

αρ.τηλ. 210 8227438

Γιὰ νὰ δώσεις πρῶτες βοήθειες πρέπει:

 • Νὰ ἔχεις ψυχραιμία καὶ γνώσεις
 • Νὰ φροντίσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια τὴν δική σου καὶ τοῦ θύματος
 • Νὰ ἐκτιμήσεις σωστὰ τὴν κατάσταση τοῦ θύματος
 • Νὰ καλέσεις τὸ 166 (ἂν χρειάζεται)

Αἱμορραγία

 • Φορέστε γάντια
 • Πιέστε σταθερὰ μὲ τὴν παλάμη σας (ἄμεση πίεση) τὸ σημεῖο ποὺ αἱμοῤῥαγεῖ
 • Ἂν δὲν σταματήσει, ἐφαρμόσετε ἐπιπωματισμό (τοποθετῆστε ἐπίθεμα πάνω ἀπὸ τὸ τραῦμα, δέστε σταθερὰ μὲ ἐπίδεσμο, ἄν δὲν σταματήσει, ἐπαναλάβετε τὸ ἴδιο)
 • Σὲ μεγάλη αἱμοῤῥαγία, ἀπαραίτητη ἡ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Δηλητηρίαση ἀπὸ οἰνόπνευμα (μέθη)

 • Ἂν τὸ ἄτομο ἔχει τὶς αἰσθήσεις του προκαλέστε ἐμετό
 • Χορηγῆστε γλυκὰ ῥοφήματα ὅπως ζαχαρόνερο
 • Διατηρῆστε το ζεστό
 • Σὲ ἀπώλεια αἰσθήσεων, τοποθετῆστε το σὲ θέση ἀνάνηψης καὶ καλέστε τὸ 166

Ξένο σώμα στὸν λάρυγγα. Πνιγμονή

 • Ἐνθαρρύνετε τὸ θύμα νὰ βήξει
 • Γύρτε το ἐμπρὸς καὶ δῶστε του 5 δυνατὰ χτυπήματα, ἀνάμεσα στὶς ὠμοπλάτες, μὲ τὴ βάση τῆς παλάμης
 • Ἂν δὲν βγεῖ, ἐφαρμόσετε 5 κοιλιακὲς ὠθήσεις μεταξὺ στέρνου καὶ κοιλιᾶς (χειρισμὸς Heimlich)

Λιποθυμία

 • Ἀνυψώστε τὰ κάτω ἄκρα
 • Γυρίστε τὸ κεφάλι στὸ πλάι
 • Χαλαρώστε τὰ σφιχτὰ ροῦχα (ζώνη, γραβάτα, στηθόδεσμο)
 • Ἀερίστε τὸ χῶρο καὶ ἀπομακρύνετε τοὺς περίεργους
 • Ὅταν ξαναβρεῖ τὶς αἰσθήσεις του, δῶστε του νὰ πιεῖ ὑγρά
 • Ἀφῆστε το ξαπλωμένο γιὰ λίγα λεπτά

Καρδιοπνευμονικὴ ἀνάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)

 • Φροντίστε γιὰ τὴν ἀσφάλειά σας
 • Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀντιδρᾶ
 • Ἀνοῖξτε τὸν ἀεραγωγό
 • Ἐλέγξτε ἂν τὸ θύμα ἀναπνέει
 • Καλέστε τὸ 166
 • Δῶστε 30 θωρακικὲς συμπιέσεις
 • Δῶστε 2 ἐμφυσήσεις
 • Συνεχίστε μὲ τὴν ἴδια ἀναλογία 30:2

Διάστρεμμα

 • Ἀκινητοποιῆστε τὸ μέλος
 • Τοποθετῆστε ψυχρὰ ἐπιθέματα (πάγος)
 • Ἂν τὰ συμπτώματα εἶναι ἔντονα:
 • Ἐπίδεση τῆς ἄρθρωσης μὲ ἐλστικὸ ἐπίδεσμο
 • Ἀνύψωση τοῦ μέλους
 • Μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Διάσειση

 • Ἀκινητοποιῆστε τὸ ἄτομο
 • Ἐλέγξτε τὸ ἐπίπεδο ἀνταπόκρισης (μὲ ἁπλὲς ἐρωτήσεις: πῶς χτύπησε, πῶς υὸ λένε κλπ.) κάθε 10᾿
 • Ξυπνῆστε τὸ ἄτομο κάθε 1-2 ὧρες τὰ δύο πρῶτα εἰκοσιτετράωρα
 • Μεταφέρετε τὸ ἄτομο στὸ νοσοκομεῖο:
  ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει ἀπλώλεια αἰσθήσεων, ἢ σύγχυση, κεφαλόπονος, ἔμετος, ἔντονη ὑπνηλία

Ἡλίαση

 • Βάτε τὸν πάσχοντα σὲ σκιερὸ μέρος καὶ τοποθετῆστε τον σὲ ἡμικαθιστὴ θέση
 • Ἀφαιρέστε τὰ ροῦχα του
 • Δροσίστε μὲ κομπρέσα (μέτωπο, αὐχένα)
 • Ἂν ἔχει τὶς αἰσθήσεις του, χορηγῆστε ὑγρά (ὄχι οἰνοπνευματώδη)

Ἔγκαυμα

 • Δροσίστε τὴν περιοχὴ μὲ νερὸ μέχρι νὰ ὑποχωρήσει ὁ πόνος
 • Ἀφαιρέστε ὅ,τι σφίγγει τὴν περιοχή
 • Περιποιηθεῖτε ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητα τοῦ ἐγκαύματος (βάθος, ἔκταση, ἐντόπιση)
 • Μὴ σπᾶτε τὶς φυσαλίδες

Τσίμπημα σφήκας / μέλισσας

 • Ἀφαιρέστε τὸ κεντρί
 • Τοποθετῆστε πάγο
 • Ἀφαιρέστε ὁ,τιδήποτε σφίγγει τὴν περιοχή
 • Βάλτε ἀντιισταμινικὴ ἀλοιφή
 • Σὲ ἐμφάνιση ἀλλεργίας, μεταφορὰ στο νοσοκομεῖο

Ρινορραγία

 • Βάλτε τὸ ἄτομο νὰ καθίσει μὲ τὸ κεφάλι του ἐλαφρὰ γερμένο μπροστά
 • Πιέστε σταθερὰ γιὰ 5′ τὰ μαλακὰ μόρια τῆς μύτης του (ρουθούνια)
 • Ἂν ἡ ρινορραγία δὲν σταματήσει, πιέστε γιὰ ἀκόμη 5′
 • Ἂν δὲν σταματᾶ, κάντε ἐπιπωματισμὸ καὶ μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο

Τραῦμα

 • Φορέστε γάντια
 • Πλύνετε τὸ τραῦμα μὲ ἄφθονο τρεχούμενο νερό
 • Στεγνῶστε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα
 • Καλύψτε τὸ τραῦμα μὲ ἀποστειρωμένη γάζα ἢ τραυμαπλάστ, ἂν χρειάζεται
 • Συμβουλέψτε γιὰ ἀντιτετανικὸ ὀρό, ἢ ἐμβόλιο, ἂν χρειάζεται

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειῶν

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῶν Πρώτων Βοηθειῶν τῆς «Ἀγωγῆς Ὑγείας»Ε.Ε.Σ. μπορεῖ νὰ τὸ παρακολουθήσει ὁποιοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, χωρὶς οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση. Ὁλοκληρώνεται σὲ ἑπτὰ διώρα μαθήματα καὶ ἀναπτύσσει τὰ ἀκόλουθα θέματα:

 • Θλάσεις – Τραύματα
 • Ἐγκαύματα – Κακώσεις σκελετοῦ
 • Εἰδικὲς περιπτώσεις Καταγμάτων – Δηλητηριάσεις
 • Λιποθυμικὲς καταστάσεις
 • Ἠλεκτροπληξία – Ἐπιληψία – Ξένα σώματα
 • Ἀσφυξία – Τεχνητὴ Ἀναπνοή – ΚΑΡΠΑ
 • Πρακτικὴ ἐξάσκηση – Ἀξιολόγηση
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων