«

»

Ιούν 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΩΡΑΡΙΟ

Αγαπητοί μαθητές

Θέλουμε από κοινού (καθηγητές, μαθητές, γονείς) να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο κανόνων που θα ρυθμίζει τη ζωή και λειτουργία μας στο σχολείο.

Για αυτό θέλουμε αξιοποιώντας τις εμπειρίες σας και συζητώντας με τους συμμαθητές του τμήματος ( σε τμηματικές συνελεύσεις ) να διαμορφώσετε και να καταθέσετε προτάσεις για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Στην προσπάθειά μας αυτή και προκειμένου να βοηθήσουμε τον προβληματισμό σας αποστέλλουμε ένα γενικό πλαίσιο αρχών περιμένοντας συγκεκριμένες διατυπώσεις από εσάς.

Για τον σύλλογο καθηγητών

Π. Παπαδάκης

ΒAΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

Το παρακάτω πλαίσιο αρχών και κανόνων βασίζεται στη σχετική νομολογία, είναι αποδεκτό από τους βασικούς συντελεστές της σχολικής κοινότητας  και συνιστά παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής ζωής.

Ο εσωτερικός κανονισμός δεν υπηρετεί μόνο την διασφάλιση της σχολικής ηρεμίας και πειθαρχίας, αλλά και τη διάπλαση προσωπικοτήτων και νοοτροπιών, ικανών να συνδιαμορφώνουν  ένα περιβάλλον υποστηρικτικό  της ατομικής ευθύνης και του ομαδικού πνεύματος.

 

                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Όντας στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας οφείλει να είναι ο εμφυχωτής και πρωταγωνιστής στην επιτέλεση του γνωστικού και παιδαγωγικού έργου του σχολείου. Οι υποδείξεις και εντολές του θα είναι αποτελεσματικές  όχι όταν επικαλούνται απλώς  τις νομικές παραπομπές, αλλά συμπληρώνονται από την πειθώ, το προσωπικό παράδειγμα, την προσωπική προσπάθεια βελτίωσης.  Ιδιάιτερα  θα πρέπει :

 

 • Αποκλείοντας οποιαδήποτε αυταρχική και προσβλητική συμπεριφορά προς μαθητές και συναδέλφους  του, να αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας και πρώτο τηρητή των κανόνων του σχολείου

 

 • Να ενδιαφέρεται πρώτος για τα μικρά και μεγάλα προβλήματά του και να αναζητά συνεργατικά τη λύση τους

 

 • Να διατρέχει την καθημερινή του λειτουργία η αγωνία και το ενδιαφέρον  για το μαθητή και το δάσκαλό του

 

 • Να αναζητά τις πιο λειτουργικές παιδαγωγικές μεθόδους (συμβουλές, θετικά κίνητρα, επαίνους κ.ά.)

 

 • Να ατιμετωπίζει τους μαθητές με πνεύμα ισοτιμίας, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Στην επιβολή των ποινών να αποτυπώνεται η δικαιοσύνη και ο σωφρονιστικός τους ρόλος. Να έχει κατά νου ότι η ανοχή σε ακραίες συμπεριφορές δε συνιστά επιείκεια, αλλά κίνδυνο   και απειλή για τη συνοχή του σχολείου

 

 • Η πόρτα του γραφείου του να είναι προσιτή σε κάθε μαθητή, χωρίς ισοπεδωτικούς εξισωτισμούς, αλλά με αποδοχή και σεβασμό των διακριτών ρόλων
 • Να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τους γονείς των μαθητών ξεχωριστά και με τα συλλογικά τους όργανα

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική πράξη  και την ευρύτερη σχολική ζωή είναι αναντικατάστατος. Πέρα από τις υποχρεώσεις  που ορίζουν  οι νομικές προβλέψεις, ο δάσκαλος  με συναίσθηση της ευθύνης του χρειάζεται:

 

 • Να πρωτοστατεί στη διαμόρφωση ήρεμου και συνεργατικού κλίματος στην τάξη. Για την αγαστή συνεργασία μαθητών και καθηγητών  προτείνεται να συγκαλείται συμβούλιο τάξης μετά από εισήγηση μαθητών ή καθηγητών

 

 • Ιδιαίτερα απαιτείται η στενότερη συνεργασία των συναδέλφων που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, ώστε να διασφαλίζεται αλληλοενημέρωση και  συντονισμός στη διαχείριση ενδεχομένων προβλημάτων. Ειδικότερα προτείνεται, μετά από εισήγηση δύο ή τριών καθηγητών να συγκαλείται  συμβούλιο τάξης  για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων

 

 • Να καλλιεργεί με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους τη φιλομάθεια των μαθητών, την ελεύθερη αναζήτηση, τα ευρύτερα ενδιαφέροντα και να αναδεικνύει τα ταλέντα τους. Ενισχύοντας τη δική του πρωτοβουλία, να παρακινεί και εκείνη των μαθητών του

 

 • Η επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών  επιβάλλει να ανιχνεύουμε όλο το φάσμα των αναγκών των παιδιών μας . Ιδιαίτερα οι συνάδελδοι- υπεύθυνοι τμημάτων πρέπει στενότερα να αφουγκράζονται τα προβλήματά τους.

 

 • Οι αξιολογικές και όλες οι κρίσεις τους να διέπονται από πνεύμα δικαιοσύνης και παιδαγωγικής ευθύνης

 

 • Με προθυμία να ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών για την πρόοδό τους και να παρεμβαίνουμε έγκαιρα στα προβλήματα που ανακύπτουν

 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

 • ¨Οντας στο επίκεντρο της σχολικής ζωής  χρειάζεται και να απαιτούν και να επιδεικνύουν σεβασμό, ευγένεια και κατανόηση προς όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας  και τους κανόνες λειτουργίας της.

 

 • Οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωϊνή συγκέντρωση του σχολείου και στις τάξεις  μετά το τέλος των διαλειμμάτων, ειδ’άλλως αποκλείονται από αυτές  . Να μην απομακρύνονται από το σχολικό χώρο παρά μόνο με σχετική άδεια. Δεν επιτρέπεται η η είσοδος εξωσχολικών ατόμων στο σχολικό χώρο παρά μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος καθηγητή (σε περίπτωση εισόδου στην τάξη)

 

 • Η στάση τους στην τάξη να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και να προωθεί τη συμμετοχή όλων σε αυτό.. Η διατάραξή του αποτελεί σοβαρή προσωπική παρεκτροπή που πλήττει ευθέως την εκπαιδευτική πράξη και τα δικαιώματα των συμμαθητών

 

 • Να σέβονται την ατομικότητα του άλλου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή επιθετικής ή ρατσιστικής συμπεριφοράς. Να υυπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους  και να επιζητούν σε αυτό τη συνδρομή των καθηγητών
 • Ναδιατηρούν την καθαρότητα του χώρου και να σέβονται τη σχολική περιουσία, αποφεύγοντας κάθε φθορά της και αποκαθιστώντας καθε ζημιά που προέρχεται από προσωπική υπαιτιότητα. Ανα τακτά χρονικά διαστήματα εναλλάξ και όλοι  συμμετέχουν στον καθαρισμό  του σχολικού χωρου.  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η τάξη παραδίνεται, όπως ήταν στο ξεκίνημάτης.

 

 • Το αθλητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιείται μετά από έγκριση του αρμόδιου καθηγητή

 

 • Στις σχολικές εκδρομές τηρούν τους κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή τους και συμβάλλουν ενεργητικά στην τόνωση του ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου τους.

 

Οι παραβιάσεις αυτών των κανόνων συνιστούν ατοπήματα που πρέπει να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται αναλογικά. Προτείνεται αρχικά ο εκπαιδευτικός με πνεύμα δικαιοσύνης και παιδαγωγική στόχευση, όταν το κρίνει αναγκαίο, να επιβάλλει ωριαία αποβοή στον παραβάτη  μαθητή και καταγράφει το συμβάν στο ποινολόγιο. Σε δεύτερη καταγραφή  καλείται και ενημερώνεταο ο γονέας του μαθητή. Σε τρίτη επανάληψη επιβάλλεται μονοήμερη επιβολή.

 

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός του σχολικού χώρου. Η χρήση τους  και έξω από αυτόν πρέπει να γίνεται με διαρκή σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια του άλλου. Για την αποτροπή της χρήσης του προτείνεται: 1) επίπληξη, 2) κατακράτηση του κινητού από το διευ/ντή και επιστροφή στον κηδεμόνα) σε επανάληψη ημερήσια αποβολή

 

Το κάπνισμα, η χρήση αλκοολούχων ποτών και άλλων εξαρησιογόνων ουσιών προκαλούν σοβαρές βλάβες στο μυαλό και το σώμα των νέων. Γ΄αυτό απαγορεύεται  αυστηρά η χρήση τους  και η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα πρέπει να αντιμετωπίζεται  με ανάλογες κυρώσεις (επίπληξη /καταγραφή στο ποινολόγιο, μονοήμερη, διήμερη αποβολή. Για την πρόληψη και αποτροπή του φαινομένου οι εφημερεύοντες  καθηγητές οφείλουν  με συνέπεια  να επιτηρούν το σχολικό χώρο, αλλά και ευρύτερη ενημέρωση από το σχολείο.

 

                                         OΙ ΓΟΝΕΙΣ

 

Από ευκαιριακός συνεργάτης  χρειάζεται να μετατραπούν σε σταθερό αρωγό της σχολικής ζωής :

 • Να παρακολουθούν στενά, αλλά όχι πιεστικά, την πορεία  των παιδιών τους  σε όλο το φάσμα της
 • Συνεργαζόμενοι σταθερά και καλόπιστα  με τους καθηγητές του σχολείου, να μεταφέρουν σε αυτούς τις παρατηρήσεις τους  και τις επισημάνσεις  για τη συμπεριφορά, τις επιδόσεις και  τα προβλήματα των παιδιών τους
 • Να αναγνωρίζουν την αυτονομία του παιδαγωγικού λειτουργήματος αποφεύγοντας μη εποκοδομητικές παρεμβάσεις
 • Να ανταποκρίνονται στις ενημερωτικές συναντήσεις που διργανώνει το σχολείο  και να συμμετέχουν  στις δραστηειότητες που αυτό αναπτύσσει.

 

 

3ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

 

 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων